Oplev og kontakt
Kom på besøg

Det er muligt at besøge Kokkedal hvor du kan lære mere om de konkrete løsninger og tankerne bag projektet. Vi viser gerne rundt i området, hvor der både er mulighed for at se de almene boligområder, bymidten, skole og halområdet, samt hvordan de regnvandtekniske løsninger er implementeret på overfladen.   

 

Få besøg

Det er muligt at invitere en række af de forskellige aktører bag projektet ud til seminarer og konferencer. Klimatilpasning Kokkedal har over de seneste år gjort sig en række erfaringer i forhold til at gentænke en hel bydel ved at koble regnvandshåndtering med udvikling af rekreative byrum. Arkitekten, ingeniøren og tre forskerteams fra hhv. Københavns og Aalborg Universitet har alle forskellige faglige perspektiver på klimatilpasning med merværdi og de bidrager gerne med oplæg på en konference eller et seminar. 

Deltag i faglige arrangementer

Klimatilpasning Kokkedal er mere end klimatilpasning. I Kokkedal står man samtidig med en række klassiske udfordringer for en forstadsby, hvor de enkelte byområder er adskilte, og de offentlige byrum er nedslidte. Projektet forsøger at lade klimatilpasning på overfladen være løftestang for at binde byen bedre sammen på tværs af boligområder og pladser. Det kræver koordinering og mange aktører er involveret i projektet. Derfor er det også vigtigt at evaluere, samle op og diskutere undervejs i processen. Vi bliver klogere, men vi vil også gerne dele og teste vores viden med andre. Vi inviterer derfor løbende til en række faglige arrangementer, hvor projektets mange parter i samarbejde med universiteter og andre aktører deler viden og erfaringer. 

PRESSE

For yderligere oplysninger kontakt:  

Sekretariatet for den faglige formidling af Klimatilpasning Kokkedal v.
Søren Møller Christensen
carlberg/christensen
T: 70400440
E: smc@carlbergchristensen.dk