Lær af Kokkedal

Tre forskerteams vil frem til 2018 evaluere Klimatilpasning Kokkedal og udvikle ny viden om klimatilpasning i samspil med byudvikling. Lad dig inspirere af de rapporter, interviews og film, som du finder her på sitet.

Klimatilpasning Kokkedal har over de seneste år gjort sig en række erfaringer i forhold til at gentænke en hel bydel ved at koble regnvandshåndtering med udvikling af rekreative byrum. Det er et stort arbejde og det involverer en masse aktører. Derfor danner projektet afsæt for at udvikle ny viden, når et tværfagligt forskersamarbejde samler op og evaluerer på de gode læringer indenfor hhv. klimatilpasning, byliv og arkitektur samt organisering og proces.

Vandteknik
Teamet fra Københavns Universitet, som ser på den vandtekniske del af projektet, består af professor Marina Bergen Jensen, Ph.D. Mark Randall samt lektor Ole Fryd.

Byliv og arkitektur
Teamet fra Aalborg Universitet, som ser på den sociale betydning af de nye byrum og regnvandstekniske anlæg, består af professor Gitte Marling og professor Hans Kiib.

Organisering
Teamet fra Københavns Universitet ser på projektets forudsætninger i form af proces, organisering, finansiering samt anlægs- og driftsøkonomi. Dette team består af adjunkt Dorte Hedensted Lund og seniorforsker Karina Sehested.