Byliv og arkitektur

Evalueringen sætter fokus på samspillet mellem klimatilpasning og byliv og vurderer den betydning, som projektet har for byarkitekturen i Kokkedal.

Klimatilpasning Kokkedal er mere end et teknisk projekt. Det skal frem for alt demonstrere, hvordan man i en hel bydel kombinerer lokal håndtering af regnvand med udvikling af nye byrum og mødesteder. I evalueringen af samspillet mellem byliv, arkitektur og klimatilpasning ser forskerteamet fra Aalborg Universitet derfor nærmere på, hvordan byens forbindelser, mulighed for ophold og aktiviteter påvirkes af projektet.

I den første evalueringsrapport kan du læse mere om, hvorfor at der, inden Klimatilpasning Kokkedal, på trods af et stort flow af cyklister, biler og fodgængere alligevel ikke var særligt mange, der gjorde ophold i Kokkedals byrum. Forskernes arbejde bygger dels på et omfattende optællingsarbejde, hvor teamet fra Aalborg har kortlagt byens liv, dels på en række interviews, som giver indblik i, hvordan borgerene i Kokkedal opfattede deres byrum.Følg Kaya, Mustafa og seks andre

I forskernes første rapport, som beskriver bylivet i Kokkedal før Klimatilpasning Kokkedal, kan du følge otte beboere og deres daglige bevægelsesruter i området. Gennem metoden urban songlines har forskerne beskrevet, hvordan de fysiske og sociale forhold sætter rammerne for de otte beboeres hverdagsliv. Her vil du bl.a. møde den unge Mustafa, der bevidst undgår en række byrum, hvor han føler sig utryg. Du vil også møde Evy på 50 år, der har boet i Egedalsvænge i 37 år, som er tæt knyttet til bydelen, og hvis børn og børnebørn også bor i Kokkedal. Fortællingerne giver otte meget forskellige beretninger om hverdagsrutiner, om både rare og utrygge steder, om drømme til fremtiden, og om den tilknytning og glæde over at bo i Kokkedal, som de alle deler.

PROCES OG TIDSPLAN

Teamet har udarbejdet deres første evalueringsrapport, som på baggrund af observationer, tællinger og interviews beskriver livet i Kokkedal inden Klimatilpasning Kokkedal. I 2018 vil de vende tilbage til de samme steder og personer og evaluere den forskel, som projektet har gjort.

TEAMET BAG

Bag evalueringsundersøgelsen står et forskerteam fra Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi: 

Professor Gitte Marling 
Professor Hans Kiib