Organisering

Evalueringen af organisering og proces fokuserer på, hvordan det er lykkedes at få boligselskaber, kommune, forsyningsselskab og en række fonde til at arbejde sammen om ét fælles projekt på tværs af matrikelgrænser.

Klimatilpasning Kokkedal er skabt med afsæt i en vifte af forskellige udviklingsprojekter, som i udgangspunktet havde hvert deres mål. Hvordan lykkedes det at få disse forskellige projekter til at arbejde sammen? Og hvordan får man de mange parter til at blive ved med at arbejde sammen i mange år? 

Klimatilpasning Kokkedal er et af Danmarks mest ambitiøse klimatilpasningsprojekter, fordi det går på tværs af matrikelgrænser og samler en række organisationer, som normalt ikke arbejder sammen. Evalueringsteamet fra Københavns Universitet undersøger og videreformidler derfor de organisatoriske, processuelle og finansielle erfaringer, som vil have stor værdi for andre, der ønsker at lave lignende projekter.

De tre rapporter er færdiggjort og tilgængelige nederst her på siden. I den første rapport kan du læse om, hvorfor gensidig afhængighed og ligeværdighed er afgørende for det gode samarbejde i et komplekst partnerskab. Den anden rapport tager fat i, hvordan oversættelsen fra vision til et konkret projektforslag foregår. Her kan du læse om de udfordringer man støder på, hvordan samarbejdet påvirkes, og om der skal ny viden i spil. Den sidste rapport er en slutevaluering af proces og organisering set over hele projektets forløb, der samler op på de erfaringer, der er gjort undervejs i projektet, og på den baggrund giver en række anbefalinger. Det er vigtigt at skabe en fælles fortælling

Klimatilpasning Kokkedal er organiseret som et partnerskab mellem Fredensborg Kommune, Realdania, Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal, Boligforeningen 3B og Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Fredensborg Forsyning.

Teamet fra Københavns Universitet sætter i den første rapport fokus på, hvorfor en fælles meningsdannelse er essentiel for, at partnerskaber fungerer i praksis. Nøglen er bl.a., at alle aktører kan se sig selv som vigtige medspillere og samtidig har en fælles opfattelse af målene for det fælles projekt. I rapporten kan du læse mere om, hvordan fælles interesser og den fælles fortælling skabes og synliggøres, men også om hvilke udfordringer, som skal håndteres, hvis partnerskabet skal fungere på lang sigt.

PROCES OG TIDSPLAN

Teamet har gennemført deres tre evalueringer. Den første sætter fokus på, hvordan Klimatilpasning Kokkedal blev etableret. I foråret 2016 udkom den anden rapport, som sætter fokus på, hvordan man formår at oversætte de overordnede visioner til konkrete planer. I 2018 udkom den sidste evaluering, som evaluerer hele projektets proces.

TEAMET BAG

Bag evalueringsundersøgelsen står et forskerteam fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning: 

Seniorforsker Dorthe Hedensted Lund 

Seniorforsker Karina Sehested