Vandteknik

Evalueringen af vandteknik sætter fokus på de tekniske  og arkitektoniske innovative løsninger, der udvikles i forbindelse med Klimatilpasning Kokkedal. Hvordan fungerer de nye løsninger, og hvad kan andre lære af dem?

På verdensplan findes der ikke mange erfaringer med afkoblinger i eksisterende by, idet de fleste klimatilpasningsprojekter er lavet i forbindelse med etablering af nye byområder. I Kokkedal er der nu en stor del af regnvandet, som ledes uden om kloakkerne og i stedet håndteres på overfladen. Teamet fra Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er derfor interesseret i, hvordan det er lykkedes at integrere de nye løsninger i den eksisterende by, og hvordan løsningerne fungerer teknisk og socialt. At håndtere regnvand på overfladen

I Danmark er det forholdsvist nyt at håndtere regnvand på overfladen i byens rum, på veje og stier, i grønne parkrum og i naturområder. Der ligger derfor stor demonstrationsværdi og potentiale i at undersøge anlægs- og driftsforholdene i Klimatilpasning Kokkedal, både ud fra et organisatorisk, et teknisk og et designmæssigt perspektiv. Miljø, forurening og sundhed er essentielle spørgsmål at forholde sig til, når vandet løftes op på overfladen. Regnafstrømning indeholder forurening fra veje og pladser, og det er derfor nødvendigt at undersøge vandkvaliteten i det afkoblede vand. Dette gælder særligt i forhold til kvaliteten af vandet i Usserød Å, men selvfølgelig også i forhold til de borgere, der vil være i direkte fysisk kontakt med vandet. I rapporten evaluerer teamet derfor de mange innovative tiltag, der skal sikre, at Kokkedal kan bruge regnvandet lokalt til bl.a. vandaktiviteter og havebrug.

 

PROCES OG TIDSPLAN

Teamets rapport blev offentliggjort i november 2018. I den har de beskrevet det eksisterende vandsystem i Kokkedal og evalueret den forskel, som det endelige projekt har gjort for Kokkedal. De har også peget på, hvilke dele af projektet, som har været så succesfulde, at de kan kopieres andre steder.

TEAMET BAG

Bag evalueringsundersøgelsen står et forskerteam fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning: 

Professor Marina Bergen Jensen

Ph.d. Mark Taylor Randall 
Lektor Ole Fryd