27 NOVEMBER 2014

Klimatilpasning bliver til kunst

Statens Kunstfond har besluttet at støtte Klimatilpasning Kokkedal med 2,8 mio. kroner
Klimatilpasning Kokkedal - Danmarks største klimatilpasningsprojekt - udvikler sig hele tiden.

Nu får projektet en kunstnerisk dimension.

Det sker efter, at Statens Kunstfond (Legatudvalget for Billedkunst) har besluttet at afsætte 2,8 mio. kr. til at gå ind i et samarbejde om at udvikle og realisere et stærkt kunstnerisk element til Klimatilpasning Kokkedal. 
Det kunstneriske element skal integreres i området og i sin udformning spille på vandet som tema. 
 
Kendte kunstnere får chancen 
 
Statens Kunstfond har besluttet, at de vil gå ind i en proces, hvor tre anerkendte kunstnere bliver bedt om at komme med hver deres oplæg.

Fokus for indarbejdelse af det kunstneriske element er området mellem Plejecentret Egelunden, Egedalshallen og Kokkedal Skole med det kommende Byens Hus. Resten skal foldes ud i den videre proces. Kunstnerne må gerne lade sig inspirere af arkitekternes oprindelige visioner om et Vandets tårn tæt ved Holmegaardscenteret, men ellers er forventningen, at de bringer deres egen kreativitet ind og skaber et stærkt kunstnerisk element, som er integreret i området. Og som i sin udformning spiller på vandet som tema samtidig med, at det understøtter de sociale – og aktivitetsmæssige elementer, som er så centrale i klimatilpasningsprojektet.
Klimatilpasning Kokkedal er Danmarks største af sin art. Det er unikt ved - på tværs af matrikelskel - at integrere klimatilpasning med en indsats for at løfte og forny en hel bydel ved at skabe nye mødesteder og aktivitetsmuligheder. Gennemførelsen af kunstdelen vil ske i en periode af projektet, der afventer færdiggørelsen af det store boligrenoveringsprojekt i Egedalsvænge.

Den præcise proces, fastsættelse af ramme for kunstnerkonkurrencen og udvælgelse af kunstnere vil ske efter en dialog med projektpartnerne i Klimatilpasning Kokkedal og Statens Kunstfond.