Om projektet

Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan en forstad kan vende et akut problem med oversvømmelser til en mulighed for at skabe en mere attraktiv bydel.

I Fredensborg Kommune i Nordsjælland finder du Klimatilpasning Kokkedal. Projektet dækker en 69 ha. stor bydel med et grønt ådalsområde, skole, plejecenter, hal, indkøbscenter og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen. I alt bor der cirka 3.000 mennesker i projektområdet. 

I Kokkedal er mange af byens grønne områder og byrum blevet omdannet gennem en omfattende etablering af ny infrastruktur og regnvandstekniske løsninger, der kan tilbageholde regnvand og samtidig har opgraderet byrum og pladser. Visionen bag Klimatilpasning Kokkedal var derfor at bruge klimatilpasningen som en mulighed for at binde Kokkedal bedre sammen, skabe, nye aktive byrum og styrke bylivet. Projektets økonomi er på cirka 145 mio. kr.

På kortet kan du dykke ned i området og se mere om de enkelte projekter i Kokkedal.

I filmen kan du komme med på en guidet tur i Kokkedal og opleve et udvalg af de færdige projekter:

 

 


Hvorfor klimatilpasning?

I løbet af de næste 10-20 år skal vi investere et tocifret milliardbeløb i klimatilpasning. Flere og flere steder er disse investeringer blevet koblet med rekreative muligheder, så eksempelvis regnvandsbassiner bliver til fodbold- og skatebaner. Men klimatilpasning kan også danne baggrund for at gentænke hele bydele ved at koble regnvandshåndtering med udvikling af rekreative byrum.

Forstaden Kokkedal i Fredensborg Kommune blev i 2007 og 2010 ramt af massive oversvømmelser, og en lang række parcelhuse blev oversvømmet af Usserød Å. Kokkedal var desuden præget af forstadens klassiske udfordringer. De enkelte byområder var adskilt fra hinanden, de offentlige byrum nedslidte, og der var ikke meget byliv. 

 

PARTNERSKABET BAG

Bag projektet står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune, Realdania og de to almene boligorganisationer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark samt Boligforeningen 3B. 

Projektet er endvidere støttet økonomisk og udviklet i tæt samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, Landsbyggefonden og Fredensborg Forsyning A/S.

FINANSIERING

Projektet har en samlet økonomi på 145 mio. kr., som i perioden 2013-2018 anvendes på at forny udearealer, skabe nye opholds- og aktivitetsområder og på at lave klimatilpasning og regnvandshåndtering i området. Realdania bidrager med 44,5 mio. kr., samt Lokale og Anlægsfonden med 5 mio. kr., mens den resterende del finansieres af Fredensborg kommune, Fredensborg Forsyning, og de almene boligselskaber Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B. Statens Kunstfond har også bidraget med økonomisk støtte til bl.a. kunstværket Skålen & Perlen.
 


PROJEKTETS UDVIKLING

Forprojekt og organisering (juni 2011 - april 2012)

Analyser, forundersøgelser, borgerinddragelse og etablering af partnerskab.

Etablering af dobbeltprofil og dige (okt. 2011 – aug. 2012)

Dobbeltprofil og dige langs Usserød Å var projektets første anlægsarbejde. Det giver åen mulighed for at brede sig kontrolleret, når vandstanden ved regnskyl stiger.  Anlægsarbejderne blev indviet i august 2012.

Tværfaglig rådgiverkonkurrence (april 2012 – dec. 2012)

I 2012 blev en 2-faset konkurrence iværksat. Første fase af konkurrencen blev igangsat i april 2012, og 23 teams søgte om at komme med. Fem teams blev dernæst udvalgt til at komme med et bud på, hvordan opgaven kunne løses. To teams blev den 22. august 2012 udpeget af dommerkomitéen til at gå videre i anden fase, der varede frem til starten af august 2012 til december 2012.

De to teams bestod af:

Schønherr A/S
BIG
Rambøll Danmark A/S 

samt

ORBICON A/S
SLA
Henning Larsen Architects
CIA, Center for Idræt og Arkitektur v/ René Kural

Vinderen blev offentliggjort 10. december 2012 og var Schønherr A/S, BIG, Rambøll Danmark A/S

Vinderprojekt

Bag vinderprojektet ”Den blågrønne haveby” står Schønherr med BIG – Bjarke Ingels Group og Rambøll som underrådgivere.

Under sloganet ’Vandets vej er borgernes vej’ ønsker Schønherr at bruge klimatilpasning til at forbinde de ellers adskilte dele af byen til at skabe nye attraktive mødesteder og bringe naturen tættere på borgerne. Læs vinderprojektet her

Vinderprojektet er siden hen blevet videreudviklet. For at se de nuværende planer for området, klik på kortet og dyk ned i de forskellige projektområder. 

VINDERPROJEKT

Bag vinderprojektet ”Den blågrønne haveby” står Schønherr med BIG – Bjarke Ingels Group og Rambøll som underrådgivere.

Under sloganet ’Vandets vej er borgernes vej’ ønsker Schønherr at bruge klimatilpasning til at forbinde de ellers adskilte dele af byen til at skabe nye attraktive mødesteder og bringe naturen tættere på borgerne. Læs vinderprojektet her

Vinderprojektet er siden hen blevet videreudviklet. For at se de nuværende planer for området, se kortet. 

DOKUMENTER

Vinderprojekt 

Konkurrenceprogram 

Forundersøgelser til konkurrenceprogram: 

Lokal afledning af regnvand (LAR) som merværdi og synergi

Stemmer fra Kokkedal

Bevægelsesmønstre og ophold i Kokkedal

Demografisk blik på Kokkedal