Egedalsvænge og grønningen

Kokkedals nye park

Egedalsvænge er en større almen bebyggelse bestående af en række 4-etagers boligblokke, som rummer cirka 1.400 beboere. Øst for bebyggelsen og ned mod Usserød Å ligger Broengen, en vej og parkeringsplads, hvor der i forbindelse med Klimatilpasning Kokkedal vil blive lavet fire nye, attraktive uderum for beboerne. Herudover vil der blive etableret nye nyttehaver. Grønningen er byen grønne åbne plads, der udover at tilbageholde regnvand også har plads til større arrangementer som byfester og markeder. 

Klik på de lilla prikker for at se billeder fra området og læse mere om de fysiske forandringer.