Bymidten og hovedstien

Hovedstrøget gøres attraktivt og trygt
Bymidten i Kokkedal udgøres af Holmegårdscenteret, som rummer tre dagligvarebutikker, en tankstation, en grønthandler og et par serveringssteder. Gennem centeret løber hovedstien, som udgør det centrale forbindelsesled mellem bymidten med ådalen, boligforeningerne og skole- samt halarealerne. Tidligere fremstod bymidten slidt, hovedstien blev flere steder oplevet som snæver og en del følte sig utrygge. Med Klimatilpasning Kokkedal er stiforløbet igennem centeret blevet renoveret, og der er blevet tilført nye byrum, som kan håndtere regnvand samtidig med at de er gjort åbne og inviterende til ophold på en måde som gør det behageligt og attraktivt at bruge og opholde sig i området.

Klik på de lilla prikker for at se billeder fra området og læse mere om de fysiske forandringer.

Skålen og Perlen Den Hvide Plads Motionsruter Isflagehaven Hovedstien Naturhængslet