Bymidten og hovedstien

Hovedstrøget gøres attraktivt og trygt
Bymidten i Kokkedal udgøres af Holmegårdscenteret, som rummer tre dagligvarebutikker, en tankstation, en grønthandler og et par serveringssteder. Gennem centeret løber hovedstien, som udgør det centrale forbindelsesled mellem bymidten med ådalen, boligforeningerne og skole- samt halarealerne. I dag fremstår bymidten slidt og hovedstien opleves flere steder snæver og en del føler sig utrygge. Med Klimatilpasning Kokkedal vil stiforløbet igennem centeret blive renoveret, og der vil blive tilført nye byrum, som kan håndtere regnvand samtidig med at de gøres åbne og inviterende til ophold på en måde som forhåbentlig gør det behageligt og attraktivt at bruge og opholde sig i området.

Klik på de lilla prikker for at se billeder fra området og læse mere om de fysiske forandringer.

Skålen og Perlen Den hvide plads Motionsruter Isflagehaven Hovedstien Naturhængslet