Engene

Naturen inviteres ind mellem rækkehusene

Engene er en rækkehusbebyggelse bestående af tre almene boligafdelinger med omkring 1.400 beboere. Bebyggelsen er ved at blive renoveret og sideløbende med renoveringen er der blevet etableret en lang række klimamæssige tiltag som følger principperne om at vi i fremtiden skal forsinke regnvand så tæt på kilden som det er praktisk muligt. Der arbejdes både med permanente og midlertidige vandspejl og forskellige forsinkelsesprincipper, som alle rummer mulighed for lokal udnyttelse af regnvandet til bl.a. vandaktiviteter, leg og rekreativt udeliv.

Klik på de lilla prikker for at se billeder fra området og læse mere om de fysiske forandringer.