Regnvand skaber udvikling – Stor konference d. 26. september

Hvilke potentialer rummer klimatilpasning for udviklingen i almene boligområder? For beboere, for vandselskaberne og for samfundet? Disse spørgsmål blev diskuteret på konferencen ”Regnvand skaber udvikling”, hvor en række konkrete eksempler gav en indsigt i, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem boligselskaber, forsyningsselskaber og kommuner.

Transport- Bygnings-, og Boligministeriet afholdt i samarbejde med Almennet, Fredensborg Kommune og Klimatilpasning Kokkedal en stor konference om de potentialer, der ligger i klimatilpasning af almene boligområder i Kokkedal den 26. september. På dagen bød programmet på inspirerende oplæg med førende fagfolk fra ind- og udland, rundvisning i området og præsentationer af tre gode eksempler på klimatilpasning og byudvikling af almene boligområder, hhv. Marielyst i Gladsaxe, Østbyparken i Vejle og Egedalsvænge og Engene i Kokkedal.
Dagen startede ud med oplæg af Lykke Leonardsen, programleder i Københavns Kommune, der understregede vigtigheden af klimatilpasning. Herefter fik deltagerne en guidet rundtur i området med arkitekterne Ulrik Kuggas og Andrew Place fra Shønherr og ingeniør Ulrik Lassen fra Rambøll. På turen blev alle deltagere præsenteret for de tre gode eksempler på klimatilpasning fra forskellige steder i landet. Fra Marielyst i Gladsaxe holdt Kasper Nørballe, direktør i boligselskabet FA09, Anne Stougaard, projektleder i Gladsaxe Kommune og Bo Brøndum Pedersen, Seniorprojektleder oplæg. Fra Østbyparken i Vejle holdt Michael Sloth, Teknisk Direktør i Vejle Kommune, Søren Ahle Hansen, Direktør i ØsterBo og Dorthe Hedensted Lund, Seniorforsker på Københavns Universitet oplæg. Projektchef Jørgen Dreyer, bestyrelsesformand Marianne Lundberg Andersen og projektkoordinator for Kokkedal på Vej, Ole Skjellerup holdt oplæg om Klimatilpasning Kokkedal og fortalte om de nye udeområder i Egedalsvænge og Engene i Kokkedal. 

Efter rundtur i området blev dagens internationale perspektiv givet af Kevin Austin, Deputy Executive Director i C40 - Cities Climate Leadership Group, der pegede på, hvor vigtigt et internationalt samarbejde byer imellem er, når det gælder så store udfordringer som klimaforandringer.
Konferencens afrundende ord blev herefter givet af Rolf Andersson formand for AlmenNet, Helle Katrine Andersen, afdelingschef i DANVA, og Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg Kommune. De samlede op på dagens indsigt i, hvordan et samarbejde kan føre til, at vi både kan få bedre byrum, mere klimatilpasning og samtidig spare penge.

Læs mere om dagen på almennet.dk

Nedenfor kan du downloade slideshows fra konferencen.