Seminar om samarbejde

Arbejdet med klimatilpasning med merværdi kræver samarbejde på tværs af stort set alle skel. For at løfte denne type af projekt er man nødt til at samle alle berørte parter herunder kommune, forsyningsselskab, borgere og grundejere. Men i dette nødvendige samarbejde følger en del udfordringer som blev taget op til seminaret "I fællesskab - men også hver for sig".

Den 7. juni 2016 mødtes 70 fagfolk for at diskutere det krævende, men også helt nødvendige samarbejde i klimatilpasning. På seminaret mødte deltagerne forskerne Karina Sehested og Dorthe Hedensted Lund fra Københavns Universitet. De to forskere, som udgør et ud af de tre forskerteams, som følger Klimatilpasning Kokkedal, gav en indføring i netværksteori og fortalte om de foreløbige konklusioner fra deres evaluering af Klimatilpasning Kokkedal. Derudover fortalte vandchef Henrik Bay fra Frederiksberg Forsyning om de styrker, svagheder, muligheder og trusler, der ligger i det tætte samarbejde som forsyningsselskabet har med særligt Frederiksberg Kommune. Endelig delte teamleder Kathrine Stefansen fra Gladsaxe Kommune hendes erfaringer med at samarbejde med forsyningsselskab, borgere og almene boligselskaber, forskellige typer af samarbejdspartnere, som kræver forskellige typer af organisering og kompetencer. Efterfølgende var deltagerne på rundvisning og fik et indblik i nogle af de konkrete projekter, som vil blive realiseret i Kokkedal over de næste par år.

Nedenfor kan du downloade slideshowet fra seminaret.