Partnerskaber i byudvikling – Seminar med NYP

Det er efterhånden velkendt, at tværfagligt samarbejde og fælles indsats er vejen til god klimatilpasning. Men hvordan fungerer disse partnerskaber egentlig i praksis? Dette spørgsmål blev taget op til seminaret 'Partnerskaber i byudvikling' og eksemplificeret ved erfaringer fra Klimatilpasning Kokkedal.

Den 1. september 2016 afholdt Klimatilpasning Kokkedal debat og rundvisning i samarbejde med Netværk for Yngre Planlæggere (NYP). 
På seminaret mødte deltagerne Søren Møller Christensen, der står for projektets faglige formidling og har fulgt det tæt fra start. Han gav en introduktion til Klimatilpasning Kokkedal og hele historien om, hvordan et partnerskab til 145 mio. kr. bliver til. Derefter var der oplæg og debat med seniorforsker Dorthe Hedensted Lund fra Københavns Universitet, der følger og evaluerer projektet med fokus på organisering og proces. Hun fortalte om, hvorfor partnerskaber i byudvikling er nødvendigt, løfterigt og til tider tillige besværligt. Til det sidste oplæg mødte deltagerne landskabsarkitekt Ulrik Kuggas fra Shønherr og ingeniør Ulrik Lassen fra Rambøll, der i fællesskab arbejder på at udvikle anlægsdelen af Klimatilpasning Kokkedal. De forklarede, hvordan man kan kombinere de vandtekniske og æstetiske løsninger, så der skabes funktionelle, smukke og velfungerende byrum, der samtidig har potentiale til at løfte området socialt.

Afslutningsvis var der rundtur i området med Ulrik Kuggas og Ulrik Lassen, der fortalte om de konkrete projektområder, hvor man så småt er gået i jorden. Området vil stå færdigt engang i løbet af sensommeren 2017.